Güncel Mevzuat
27.01.2013Ticaret Sicil Yönetmeliği25.01.2013Bağımsız Denetim Tebliğleri23.01.2013Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik23.01.2013Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi22.01.2013Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi22.01.20136385 Sayılı SS ve GSS Kanunda Yapılan Bazı Önemli Değişikliklerin Özeti19.01.20136385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun18.01.2013İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik12.01.2013Bağımsız Denetimde Alınacak Ücretler01.01.2013Vergi Oran ve Tutar Değişiklikleri - Damga Vergisi, Harçlar01.01.2013Vergi Kanunlarıya İlgili Tebliğler30.12.20126362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Yayınlandı30.12.2012Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ29.12.2012Faiz ve Gider Tutarları İlan Edildi29.12.2012Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı29.12.20126331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla İlgili 3 Yönetmelik Yayınlandı28.12.20122013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı26.12.2012İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği26.12.2012Bağımsız Denetim Yönetmeliği19.12.2012Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayınlandı14.12.2012Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Tutulması Zorunluluğu15.11.2012Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ11.10.2012Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Seri No:2509.10.2012Benzol Solvent Madeni Yağlar Gibi Malların Ötv Oranları ve Tutarları Değişti12.09.2012Kur'an-ı Kerim'de KDV Oranı Yüzde Bire İndirildi.06.09.2012YENİ TTK TEBLİĞLERİ YAYINLANDI06.08.2012İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Dair Karar06.08.201227 Temmuz 2012 Tarih, 28366 Cuma Resmî Gazete Sayılı Gelir Vergisi 283 Seri Nolu Genel Tebliği26.07.20126102 ve 6335 Sayılı Kanunların Son Şekli20.07.2012Yeni TTK'ya Göre AŞ ve LTD Şirketleri Ana Sözleşme Örnekleri20.07.2012Yeni TTK Genelgeleri12.07.20126353 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Torba Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı07.06.2012Ödeme Kaydedici cihazları Genel Tebliğ 7009.05.2012Özel Sektör İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi07.04.2012Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 3 Seri Nolu Genel Tebliği30.01.2012Damga Vergisi Kanunu 55 Seri Nolu Genel Tebliğ06.01.2012GV sirküler 79 Tevkifat Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranan Belgeler30.12.2011Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları Ve Artışlarla İlgili Bakanlar Kurulu Kararı30.12.2011Değerli Kağıtların Korunumu Kanunu 2011/1 Genel Tebliğ30.12.2011Emlak Vergisi Kanunu 59 Seri Nolu Genel Tebliğ30.12.2011Harçlar Kanunu29.12.2011Müteahitlik ve Geçici Ustalık Yetki Belgeleri27.12.2011KDV Oranları Bazı Mal ve Hizmetlerde Değişti26.12.2011Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 43 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Motorlu Taşıtlar Vergisi 39 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Özel İletişim Vergisi 8 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Gelir Vergisi 280 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Emlak Vergisi Kanunu 58 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Belediye Gelirleri Kanunu 40 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Vergi Usul Kanunu 411 Seri Nolu Genel Tebliği19.12.2011Defter Tastiklerine ilişkin 147 nolu TÜRMOB sirküsü yayınlandı13.12.2011e defter tutma ile ilgili 1 nolu tebliğ yayınlandı01.11.2011Özel Tüketim Vergisi 22 Seri Nolu Genel Tebliği31.10.2011Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik30.10.2011Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği29.10.2011Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik28.10.2011Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği13.10.2011Özel Tüketim Vergi Tutarları Zamlandı14.09.2011Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır18.08.2011Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Tebliğ30.06.2011Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/5)30.06.2011Vergi Usul Kanunu 409 sıra nolu Genel Tebliği21.06.2011İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk16.06.2011Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.27.05.2011Vergi Levhası Tasdiki İle İlgili VUK 408 Nolu Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı01.05.2011Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 2 Seri Nolu Genel Tebliğ30.04.20116111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar28.04.2011KDV Oranları Değişti22.04.2011Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ile ilgili 115 Nolu KDV Genel Tebliğ20.04.2011SGK Genelgesi 2011/3629.03.20116111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar15.03.2011VUK 40714.03.20116111 Sayılı Torba Kanunu 1 Nolu Genel Tebliğ24.02.2011Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ'ın Torba Yasa İle İlgili Sunumu23.02.20116111 sayılı Torba Yasa Kanunlaştı07.02.2011Türk Ticaret Kanunu04.02.20116098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu02.02.2011Vergi Usul Kanunu Sirküler /4429.01.2011Özel Tüketim Vergisi 20 Seri Nolu Genel Tebliği20.01.2011403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği20.01.2011404 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği19.01.2011Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun14.01.2011279 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği31.12.2010278 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği31.12.2010402 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği31.12.2010Değerli Kâğıtlar Kanunu Genel Tebliği 2010 231.12.2010Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik31.12.2010Vergi İnceleme Ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik29.12.2010Gelir Vergisi 277 Nolu Genel Tebliğ29.12.2010Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik29.12.201039 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği29.12.201054 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği29.12.201056 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği29.12.2010GVK 67 Tevkifat Oranları Değişikliği29.12.201063 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği29.12.201064 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği29.12.2010114 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği29.12.201037 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği29.12.2010Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 729.12.2010Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği29.12.201042 Seri Nolu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği28.12.2010İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği12.11.2010VERGİ USUL KANUNU 401 NOLU GENEL TEBLİĞİ19.10.2010KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI 19.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %1.40 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.12.10.2010Sosyal sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik07.09.2010MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 36 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ26.08.2010GELİR VERGİSİ 275 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ04.08.2010GELİR VERGİSİ 274 NOLU TEBLİĞ 04.08.2010 TARİHİNDE YAYINLANDI.01.08.20106009 sayılı Vergi Ve diğer Kanunlarda yapılan değişiklikler hk. Kanun08.07.2010VERGİ USUL KANUNU 399 NOLU GENEL TEBLİĞİ01.07.2010İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ01.07.2010DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN VEYA PİYASADAN HAZIR HALDE ALINIP SATILAN MALLARA İLİŞKİN İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ01.07.2010SGK E- BORCU YOKTUR AKTİVASYONLARI24.06.2010KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ 5924.06.2010KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ 5824.06.2010İNDİRİLEMEYECEK KDV SİRKÜLERİ 5724.05.2010KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI VE İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI HAKKINDA.24.05.2010Yabancı Kimlik Numarası Kullanımına İlişkin Hususlar24.05.2010TESCİL EDİLMİŞ TAŞITLARIN SATIŞ VE DEVİRLERİ13.05.2010İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ12.05.2010Prim Ödemelerinin Kredi Kartı İle Yapılabilmesi Konulu Açıklama

Vor der Behandlung Trauma Erinnerungen führte zu einer verringerten rCBF in der Insula, präfrontalen und inferioren frontalen Kortex. Erhöhte Aktivität war im Kleinhirn, Precuneus und Ergänzungs motorischen Kortex deutlich. viagra schweiz Dieser wurde nach SSRI Verwaltung normalisiert.

Es war ein wesentlich kürzerer Zeit zu Kultur Positivität der Plasmaproben von AIDS und ARC-Patienten als von PGL und asymptomatischen Patienten. Diese Ergebnisse legten nahe, dass es eine progressive Zunahme der Konzentrationen von infektiösen HIV in Plasma viagra generika von der asymptomatischen zur AIDS Bühne. HIV isoliert von Plasmaproben ist ein zuverlässiges Mittel zum Nachweis von HIV-Virämie und hat offensichtliche Vorteile gegenüber den üblicherweise verwendeten Verfahren Co-Kultivierung.

A. mesenterica superior (SMA) Syndrom ist eine seltene Ursache der Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, die bei Patienten in der Notaufnahme (ED) nicht diagnostiziert werden kamagra schweiz können. Wir berichten über einen 54-jährigen Mann präsentieren auf einer Gemeinschaft ED mit Bauchschmerzen und Computertomographie tomgraphy der anschließenden radiographischen findings.The Patienten (CT) des Abdomen und Becken zeigt viele der Markenzeichen Ergebnisse stehen im Einklang mit SMA-Syndrom, einschließlich; Kompression des Duodenums zwischen der abdominalen Aorta und A. mesenterica superior was zu Darmverschluss, Dilatation der linken Nierenvene und Ausdehnung des Magens. Patienten mit SMA Syndrom diagnostiziert haben einen charakteristisch kurzen Abstand zwischen cialis schweiz der A. mesenterica superior und der Aorta (in der Regel 2-8 mm), im Gegensatz zu gesunden Patienten (10-34 mm).

Lin-52 ist für die Überlebensfähigkeit erforderlich ist, wie Null-Mutanten sterben vor Puparium. Die Erzeugung von somatischen und Keimbahnmutante Klone zeigt an, dass lin-52 ist für erwachsene Augenentwicklung und der frühen Embryogenese über maternale Effekte erforderlich. Interessanterweise konnte die Müttereffekt embryonalen Letalität, Larven Letalität und levitra schweiz erwachsenen Augen-Defekte, die durch Mutationen in anderen Untereinheiten der MMB / Traum-Komplex unterdrückt werden.

Triatoma Virus (TrV) ist ein Mitglied der Insektenvirus Familie dicistroviridae und besteht aus einer kleinen, unbehüllte Kapsid, das seine positive-sense ssRNA Genom umschließt. Verwendung Kryo-Transmissionselektronenmikroskopie und dreidimensionale Rekonstruktion Techniken kombiniert mit pass der verfügbaren kristallographischen Modellen analysiert diese Studie die Kapside entsprechend reifen und mehrere RNA-leer TrV Partikel. Nach Genom Mitteilung, die resultierende Rekonstruktion der leeren Kapsiden zeigte keine prominente Konformationsänderungen in Bezug auf die vollständige Virion Kapsid.