Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Takibi zorunlu DEFTERLERİ yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.

Genel Kurul Hizmetleri

Şirketinizin GENEL KURUL, deviri/birleşmesi, adres/ünvan/sermaye değişiklik işlemlerini titizlikle takip ediyoruz.

Raporlama Hizmetleri

Muhasebe ve raporlama sisteminizi kuruluyor, kontrol ediyor ve raporluyoruz. 

Kuruluş Hizmetleri

Kurnmayı düşündüğünüz İŞİNİZDE, size en uygun işletmenin SEÇİMİNDE yanınızdayız...

Kontrol ve Revizyon

Muhasebe kayıtlarınızı tek tek incelenmekteyiz ve her bir işlemin yasalar karşısındaki durumlarını değerlendirmekteyiz.

Gözetim Hizmetleri

Vergi incelemeleriniz öncesi, incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreci adınıza takip etmekteyiz.

Büromuz, tecrübeli ve birikimli uzman kadrosu ile yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine kaliteli mali danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktadır. Hizmet anlayışımız gereği, kaliteyi arzi tekrarlanan bir eylem değil, sürekliliği olan bir alışkanlık şeklinde algılıyoruz. Bu bağlamda, size genelde sunulanlar dışında, çözüm bulma uğraşındayız. 3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek,

Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler),

KDV iade işlemleri hazırlıkları,

Yatırım Teşvik ve İhracaatı Teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi, kapanması işlemleri,

Marka, Patent Tescil işlemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-İmalat belgeleri alınması işlemleri,

Mali Analiz ve Denetim işlemleri,

Muhasebe Denetim İşlemleri,

SSK Denetim İşlemleri,

İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri konularında uzman bir kadromuz vardır. Vergi Dairesi ve

SSK ile uyuşmazlıkların çözümünde Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde takip ederek sonuçlandıracak birikime ve kadroya sahibiz,

Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nev?i Değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi,

Serbest Bölge Mevzuatı Planlaması Uygulaması,

Muhasebe Personelinin Eğitimi,

Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,

Web sitemizde güncel mevzuatların yayınlanması, sorulara anında cevap verilmesi,

Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,

Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,

Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,

Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,

Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması,

Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler,

Şirketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nasıl tasarruf edebileceğinize ilişkin uygulamaya yönelik ve kapsamlı vergi planlaması yapılması, yasal vergi politikanızın oluşturulması,

3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek,